Γερμανικοί μεταλλικοί Δίσκοι για Θαμνοκοπτικά (034)