Γερμανικοί μεταλλικοί Δίσκοι για Θαμνοκοπτικά (035)