Γερμανικοί μεταλλικοί Δίσκοι για Θαμνοκοπτικά (038)