Γερμανικοί μεταλλικοί Δίσκοι για Θαμνοκοπτικά (036)