ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΚΡΙΝΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ– LILIUM CANDIDUM